image

Telewerkforum

Telewerkforum is een nationaal, onafhankelijke platform dat maatschappelijk en economisch relevante sectoren stimuleert en helpt beter en slimmer gebruik te maken van telewerken en de hieraan gekoppelde informatie verstrekking rondom 'het nieuwe werken' en natuurlijk ook internet.

De uitvinding en toepassing van telecommunicatie heeft geweldige doorbraken veroorzaakt. Daarna kwam de ontwikkeling van de informatietechnologie, die voor zo ver mogelijk, nog een grotere revolutie betekende. De combinatie van beide fenomenen – telematica – raast nu in volle omvang door alle denkbare economische sectoren, met achterlating van substantiële veranderingen.

Er ontstaan hierdoor nieuwe marketing- en distributiekanalen. Bovendien maakt telematica nieuwe organisatievormen mogelijk en verhoogt het de productiviteit. Telematica wordt inmiddels op ruime schaal toegepast, maar velen realiseren zich nog niet dat we slechts de eerste stappen hebben gezet.

Voor werknemers & werkgevers

Deze website wil telewerken nog verder stimuleren in Nederland. Kennisdeling is daarbij van cruciaal belang om zo de mogelijkheden en voordelen van telewerken onder de aandacht te brengen bij de overheid, werkgevers en werknemers. Telewerken is stikt genomen een verzamelnaam voor alle beeldscherm werk dat op een andere plek dan de werkplek wordt verricht. Omdat in de huidige tijd de telewerk vorm thuiswerken steeds meer ingeburgert raakt, zijn werkgevers steeds vaker verplicht ervoor te zorgen voor een thuiswerkplek ook voldoet aan de eisen van het ARBO besluit. Ook hier wordt op deze website dieper op ingegaan met tips en bedrijven die u op dit vlak kunnen helpen. Denk o. a. aan ergonomisch meubilair, kantoorartikelen, een pc of laptop en goede verlichting van de werkplek.