Juridische aspecten van HNW

Juridische aspecten

Het Nieuwe Werken betekent een grote verandering in de arbeidsrelatie. Er zijn branches waar werknemers van huis uit zeer flexibel zijn en zich bijvoorbeeld nagenoeg als zzp-er gedragen. Nu de pioniersfase voorbij is sluiten ook meer traditionele organisaties aan. Daar kunnen klassieke geschillen in een nieuw jasje optreden. 

Enkele voorbeelden uit het Handboek van het Nieuwe Werken (editie 3, RW Bladder) :

Is HNW een recht?

Het nieuwe Werken is niet te beschouwen als een recht van de medewerker. Aan de andere kant is het ook geen plicht die de werkgever kan opleggen. Het is niet mogelijk van iemand te eisen dat hij zijn werk verricht vanuit zijn eigen huis en daarmee de scheiding tussen werk en privé gedeeltelijk opheft. In alle gevallen gebeurt telewerken op vrijwillige basis, zowel van de kant van de gemeente als van de kant van de ambtenaar. Dit laat onverlet dat het uiteindelijke besluit of iemand al dan niet mag telewerken een eenzijdig besluit is, omdat de eenzijdigheid van de arbeidsverhouding in de gemeentelijke sector dat met zich meebrengt.

Terug naar overzicht