Het nieuwe werken

Het nieuwe werken is bepaald geen modeverschijnsel, maar een management filosofie die al door vele organisaties met succes wordt toegepast. Maar wat is het nieuwe werken nu eigenlijk?

Wat is het nieuwe werken?

Het nieuwe werken, ook wel HNW genoemd, is een nieuwe manier van werken en samenwerken. De gevolgen van het nieuwe werken zijn dat organisaties flexibeler worden en de productiviteit toeneemt. Voor werknemers geldt dat door het nieuwe werken het werk leuker en meer interessant wordt, onder andere omdat de verantwoordelijkheden groter worden. Of beter gezegd, dit zou een effect kunnen zijn. Per organisatie en eigenlijk per individu zal bekeken moeten worden of het HNW voor hen geschikt is. Sommige mensen zullen er helemaal niet tegen kunnen en gek worden, terwijl anderen er juist megaproductief door worden.

De kenmerken.

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe werken zijn:

 • Snel en efficiënt communiceren met de juiste technologische middelen
 • Door werknemers de juiste middelen te geven waardoor zij altijd en overal toegang hebben tot informatie zijn zij in staat om snel en efficiënt te communiceren met collega’s en relaties.
 • Verantwoordelijkheid krijgen en nemen
 • Het resultaat is belangrijker dan de inspanning. Dit betekent dat werknemers ruime(re) verantwoordelijkheden krijgen en moeten nemen. Hierover dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt.
 • Werken waar en wanneer u dat wilt
 • Veel werknemers zijn productiever wanneer zij zelf kunnen bepalen wanneer en waar zij werken.

De voordelen:

Het nieuwe werken kent vele voordelen, waaronder:

 • Bereikbaarheid vergroten
 • Sneller informatie opzoeken en delen
 • Samenwerken op afstand en minder en efficiënter vergaderen
 • Stijgende productiviteit
 • Dalend ziekteverzuim
 • Grotere verantwoordelijkheid werknemers waardoor de betrokkenheid en tevredenheid toenemen
 • Betere balans tussen werk en privé voor werknemers
 • Het bedrijf wordt aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers
 • Er zijn minder werkplekken nodig waardoor de kosten van huisvesting dalen