Wet flexibel werken

De wet rondom flexibel werken

Wet flexibel Werken is per 1 januari 2016 ingegaan.

De Tweede Kamer heeft besloten dat per 1 januari 2016 de Wet Flexibel Werken intreedt. De wet heeft als doelstelling het stimuleren van flexibele werken voor werknemers. Hiermee worden de mogelijkheden omtrent thuiswerken en flexibele werktijden vergroot. 

Verzoek flexibel werken

Tegenwoordig kunnen werknemers alleen een verzoek indienen om de arbeidsuren aan te passen. Vaak wordt er een verzoek ingediend om minder uren te gaan werken. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een voorstel in te dienen met andere arbeidstijden en flexibele locaties. Een werknemer kan alleen deze aanvraag doen, als die minstens een half jaar in dienst is. Indien het verzoek wordt afgekeurd moet de werknemer minstens één jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag voorleggen. Eerst was dit minimaal twee jaar. 

Het verzoek afwijzen

Een werkgever mag een verzoek niet zomaar weigeren, alleen wanneer er een ernstig dienst- of bedrijfsbelang is. De werkgever moet door middel van een toets kunnen aantonen waarom het flexibel werken een probleem is voor het bedrijf. Denk hierbij aan: veiligheid, herbezetting van de vrijgekomen uren of roostertechnische aard. 

De Wet Flexibel Werken is alleen van toepassing voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. 

Terug naar overzicht