Voor- en nadelen

De voordelen en nadelen van telewerken

Werknemer

Telewerken wordt steeds populairder onder de organisaties, toch verloopt het niet zo spoedig als er werd verwacht. Dit komt mede door het gebrek aan informatie over telewerken. Veel werknemers en werkgevers zetten vraagtekens bij deze manier van werken. Daarbij komt er veel angst bij veel werknemers en werkgevers. Zij maken zich vooral zorgen over te weinig toezicht en sociale isolatie. 

Voordelen telewerken uit het oog van de werknemer 

Toch biedt telewerken vele voordelen voor de overheid, werkgevers en werknemers. Werknemers kunnen thuis meer geconcentreerd werken en zijn minder tijd kwijt met woon-werkverkeer. Daardoor kunnen zij hun werktijd effectiever benutten. Telewerken leidt dus tot een aanzienlijke productiviteitsstijging. Daarnaast maakt telewerken kostenbesparingen mogelijk. Telewerkers zijn een deel van de werktijd niet op kantoor aanwezig, waardoor er werkplekken kunnen worden afgesloten. Dit bespaart kosten als huurruimte, energie en kantoorplekken. Daarbij is het aangetoond dat het ziekteverzuim aantoonbaar afneemt door telewerken. Werknemers hebben meer tijd voor privézaken. 

Uit onderzoek bleek dat het verminderen van het ziekteverzuim een groot voordeel van telewerken is. Telewerken biedt de oplossing, wanneer het kantoor door omstandigheden niet bereikbaar was. 
In alle landen was de ziekte van kinderen een belangrijke reden, waarom men niet kon reizen. Britse en Nederlandse respondenten, die leven in landen met een hoge file dichtheid, noemden ook de mogelijkheid om reisproblemen te voorkomen. 

Telewerken is een belangrijk aspect om de flexibiliteit van een organisatie te vergroten. Hierdoor kunnen bedrijfstaken doelmatig worden ingericht. Telewerken helpt bovendien tegen files, verhoogt de productie en vergroot het werkplezier. 

Zo kunnen bijvoorbeeld vrouwen, die van zwangerschapsverlof terug komen hun baan een enkele tijd thuis voortzetten. Ook voor mensen met een handicap biedt telewerken een oplossing. 

Nadelen Telewerken 

Veel bedrijven zijn bang voor een sociale isolatie, omdat werknemers vooral aan huis gekluisterd zijn. Hierdoor vervallen de sociale contacten op het kantoor. Ook is de kans vele malen groter op het zoekraken van balans tussen werk en privé, aangezien er geen geregelde werktijden- en pauzes aan pas komen. Bovendien is het lastig om in uw eigen huis werk en privé gescheiden te houden.

Om deze laatste twee factoren toch zo goed mogelijk te scheiden, is het van belang om een afgescheiden ruimte te creëren. 

Werkgevers

Voordelen werkgevers

Hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, meer loyaliteit en tevreden medewerkers. Dat zijn de voordelen van telewerken Maar wat past bij jouw organisatie? Telewerken kan in elk bedrijf. Ook in ziekenhuizen, productiebedrijven, logistieke centra of aan de lopende band. Dat 'nieuw werken' thuis of vanuit een andere plek is, op andere momenten van de dag, in plaats van de auto, de trein of fiets pakken, is inmiddels vrij bekend. Bij veel organisaties kan dit 'weten' nu omgezet worden naar 'doen'. Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Geef je werknemers meer verantwoordelijkheid en stuur op kwaliteit in plaats van aanwezigheid. Of laat je werknemers zelf het rooster samenstellen met hun collega's, daar komen ze zelf wel uit. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Maar hoe weeg je nu de kosten af tegen de voordelen? Telewerken kan een aantal materiële en immateriële baten en lasten opleveren.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van telewerken?

  1. Een efficiënte inzet van medewerkers en een hogere productiviteit;
  2. Innovatie van werkprocessen, ICT-technologie;
  3. Besparing op huisvestingskosten (minder m2 door invoering flexplekken).
  4. Extra "fringe benefit" om kwalitatief hoogwaardig personeel te werven of te behouden (b.v. vrouwen die zwanger worden maar willen doorwerken).
  5. Minder ziekteverzuim

Er zijn voordelen genoeg dus, maar toch is nog lang niet iedereen overtuigd van telewerken. Dat heeft mede te maken met koudwatervrees van werkgevers, die verlies van controle op hun werknemers vrezen. Daarbij zijn werknemers bang dat de grens tussen werk en privé vervaagt en het contact met collega's verliezen. 

Op Arbo-gebied zit een enkel juridisch aspect ook nog in de weg: "Als een werknemer thuis telewerkt, dan is de werkgever verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn en loopt dus risico. Dat is vrij gemakkelijk te ondervangen door een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst te bevestigen, waarin de werknemer toezegt (en ondertekent) dat hij/zij thuis conform de Arbo-regels zal werken. Of dat dan op kosten van de zaak gebeurt kan een punt van onderhandeling zijn. Blijkbaar is een behoorlijk aantal werkgevers nog niet op de hoogte van deze mogelijkheid, want er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt.

Nadelen telewerken voor werkgevers

De nadelen van het 'werken op afstand' kunnen door middel van ICT-oplossingen worden gecompenseerd, maar deze oplossingen zijn ingrijpend en veelal kostbaar. Doorslaggevend bij de afweging is de uitkomst van een kosten/baten analyse, waarbij de vaak subjectieve voordelen van telewerken worden ondersteund met objectieve gegevens.

Terug naar overzicht