EfficiŽntie & het nieuwe werken

Efficiëntie & het nieuwe werken

De samenleving wordt steeds complexer. Wie haalt en brengt de kinderen? Hoe organiseer je mama en papa dagen? Hoe richt je mantelzorg in voor de steeds ouder wordende ouders? De druk op werknemers wordt alsmaar groter. Dan neemt zeggenschap veel stress weg.

Enkele voorbeelden van baten van Het Nieuwe Werken voor de werknemer zijn:

Belemmeringen die gevoeld worden bij de invoering van HNW zijn:

Volgens 76% van de “nieuwe werkers” zijn de baten groter dan de belemmeringen. 

De economie

De baten voor de werknemer en ondernemer leiden tot een structurele versterking van onze economie in een globaliserende omgeving. Het versterkt de ondernemingsgeest, geeft impuls aan innovaties, versterkt de concurrentiekracht onder meer door verhoging van productiviteit, verlaging van kosten en vermindering van ziekteverzuim.

De samenleving

HNW leidt ook tot meer thuiswerken. Een verdere toename hiervan versterkt de sociale cohesie in grote nieuwbouwwijken. Met nabuurschap in de vorm van mantelzorg voor ouder wordende ouders of buren, zorg voor kinderen en kleinkinderen. HNW leidt tot een nieuwe samenleving met versterkte sociale patronen. 

HNW helpt de nieuw werkende papa

Kinderen zijn heel belangrijk voor werkende vaders, maar het ouderschap combineren met een zware baan is best lastig. Uit onderzoek blijkt dat de nieuw werkende vaders Het Nieuwe Werken als beste oplossing zien voor dit knelpunt. Deze manier van werken kent vele voordelen, voor werknemers én managers. 
 

Terug naar overzicht