ARBO aspecten

ARBO & telewerken

De naleving van de Arbowet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juiste voorwaarden te scheppen en de verantwoordelijkheid van de werknemer om richtlijnen na te leven, ook al is er geen direct toezicht.

De werkgever is verplicht de medewerker te wijzen op de arbo-eisen en de mogelijke risico's. Hij kan hier uiteraard geen continu toezicht op houden. Daarom is goede voorlichting vereist. De kosten voor eventuele aanpassingen en voorzieningen komen voor rekening van de werkgever wanneer de betreffende medewerker vanuit zijn functie verplicht is om te telewerken. Wanneer telewerken niet verplicht is, en daar gaan we hier van uit, kan de werkgever toch besluiten een deel van de kosten te vergoeden. Overleg in de ondernemingsraad is op dit punt van groot belang.

De telewerker moet schriftelijk verklaren dat de werkplek aan de arbo-eisen voldoet, en dat hij in overeenstemming met deze eisen zal werken. Zo niet, dan is de werkgever niet aansprakelijk voor evt. gevolgen. Ook moet de telewerker zich akkoord verklaren met het feit dat controle door of namens de werkgever kan plaatsvinden (mits vooraf aangekondigd). Vaak zijn deze bepalingen in de telewerkregeling of de kaderovereenkomst opgenomen.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit moet de inrichting van de werkruimte aan de volgende eisen voldoen:

Het contract moet worden bewaard bij de loonadministratie.

Terug naar overzicht